Cwynion am Wasanaethau Cyhoeddus

Dyddiad yr Adroddiad

04/30/2024

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202400605

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

04/19/2024

Achos yn Erbyn

Pobl

Pwnc

Lleithder a llwydni

Cyfeirnod Achos

202400091

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dyddiad yr Adroddiad

04/29/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Abertawe

Pwnc

Lleithder a llwydni

Cyfeirnod Achos

202310243

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

04/15/2024

Achos yn Erbyn

Tai Cymoedd i'r Arfordir

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202310242

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

04/18/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Bro Morgannwg

Pwnc

Arall

Cyfeirnod Achos

202310068

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

04/03/2024

Achos yn Erbyn

Cymdeithas Tai Hafod

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202309828

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dyddiad yr Adroddiad

04/03/2024

Achos yn Erbyn

Tai Cymoedd i'r Arfordir

Pwnc

Arall

Cyfeirnod Achos

202309258

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dyddiad yr Adroddiad

04/22/2024

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202309125

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

04/17/2024

Achos yn Erbyn

Tai Cymoedd i'r Arfordir

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202309102

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

04/02/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Powys

Pwnc

Arall

Cyfeirnod Achos

202308999

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dyddiad yr Adroddiad

04/04/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Pwnc

Arall

Cyfeirnod Achos

202308563

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

04/22/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Dinas Casnewydd

Pwnc

Arall

Cyfeirnod Achos

202307455

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

03/11/2024

Achos yn Erbyn

Tai Cymoedd i'r Arfordir

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202309098

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

03/07/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Bro Morgannwg

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202308893

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

03/19/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Caerdydd

Pwnc

Arall

Cyfeirnod Achos

202308369

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dyddiad yr Adroddiad

03/07/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Dinas Casnewydd

Pwnc

Amrywiol Eraill

Cyfeirnod Achos

202308269

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

03/06/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir y Fflint

Pwnc

Diogelu

Cyfeirnod Achos

202307520

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dyddiad yr Adroddiad

03/12/2024

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202300012

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Dyddiad yr Adroddiad

03/19/2024

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202206834

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

03/22/2024

Achos yn Erbyn

Llywodraeth Cymru

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202206003

Canlyniad

Adroddiad Diddordeb cyhoeddus
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

02/29/2024

Achos yn Erbyn

Cymdeithas Tai Hafod

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202308943

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

02/23/2024

Achos yn Erbyn

Cymdeithas Tai Hafod

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202308841

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

02/15/2024

Achos yn Erbyn

Tai Tarian

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202308119

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dyddiad yr Adroddiad

02/12/2024

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202308083

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dyddiad yr Adroddiad

02/29/2024

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202307745

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

02/29/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Caerdydd

Pwnc

Arall

Cyfeirnod Achos

202307669

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

02/05/2024

Achos yn Erbyn

Tai Cymoedd i'r Arfordir

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202307444

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dyddiad yr Adroddiad

02/01/2024

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Pwnc

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Cyfeirnod Achos

202305944

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

01/26/2024

Achos yn Erbyn

Cartref Gofal

Pwnc

Cartrefi gofal

Cyfeirnod Achos

202202308

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Dyddiad yr Adroddiad

01/09/2024

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202207083

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd
Gweld yr Adroddiad

Achos yn Erbyn

Pobl

Pwnc

Ymdrin â chwynion

Cyfeirnod Achos

202306687

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

01/10/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Caerdydd

Pwnc

Rheoli Plâu

Cyfeirnod Achos

202306809

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dyddiad yr Adroddiad

01/24/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Gwynedd

Pwnc

Cyllid a Threthiant

Cyfeirnod Achos

202307801

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dyddiad yr Adroddiad

01/24/2024

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202101741

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

10/10/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Ynys Môn

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202305513

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

10/27/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Bro Morgannwg

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202305452

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

10/13/2023

Achos yn Erbyn

Cymdeithas Tai Hafod

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202305286

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dyddiad yr Adroddiad

10/31/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202305252

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

10/20/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Abertawe

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202305160

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dyddiad yr Adroddiad

10/24/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202305011

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

10/18/2023

Achos yn Erbyn

Cymdeithas Tai Hafod

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202304927

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202304694

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

10/12/2023

Achos yn Erbyn

Valleys To Coast Housing

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202304650

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dyddiad yr Adroddiad

10/20/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Ynys Môn

Pwnc

Eraill amrywiol

Cyfeirnod Achos

202303715

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

10/30/2023

Achos yn Erbyn

Cartref Gofal

Pwnc

Cartrefi gofal

Cyfeirnod Achos

202106081

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Dyddiad yr Adroddiad

10/30/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Pwnc

Eraill

Cyfeirnod Achos

202104878

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Dyddiad yr Adroddiad

09/21/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202201857

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Dyddiad yr Adroddiad

09/01/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Ddinbych

Pwnc

Trafnidiaeth Ysgol

Cyfeirnod Achos

202206944

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

09/05/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Ynys Môn

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202302701

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dyddiad yr Adroddiad

09/08/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202302523

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

09/15/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Dinas Casnewydd

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202302069

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

09/01/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Caerdydd

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202301907

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

09/06/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir y Fflint

Pwnc

Addysg

Cyfeirnod Achos

202303860

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dyddiad yr Adroddiad

09/21/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202303402

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

09/07/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Dinas Casnewydd

Pwnc

Eraill

Cyfeirnod Achos

202303182

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dyddiad yr Adroddiad

09/25/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202304567

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dyddiad yr Adroddiad

09/25/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Pwnc

Eraill

Cyfeirnod Achos

202304521

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dyddiad yr Adroddiad

09/27/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202304285

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

09/21/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Caerdydd

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202304104

Canlyniad

Datrys yn gynnar