Dyddiad yr Adroddiad

06/12/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202205697

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X nad oedd y Cyngor wedi rhoi ymateb iddo i’r gŵyn a gyflwynodd iddo ym mis Mehefin 2022.
Penderfynodd yr Ombwdsmon y bu oedi yn ymateb y Cyngor i’r gŵyn, a arweiniodd Mr X i gysylltu â’r Ombwdsmon. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.
Ceisiodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i roi ei ymateb i’r gŵyn ac ymddiheuro am yr oedi. Cytunodd hefyd i dalu iawndal o £100 i Mr X i gydnabod yr amser a’r drafferth a gafodd.