Dyddiad yr Adroddiad

11/25/2022

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202204999

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mrs L, er ei bod wedi gwneud cwyn ffurfiol am safon y gofal mamolaeth a gafodd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn Awst 2021, nid oedd byth wedi cael ymateb.

Penderfynodd yr Ombwdsmon nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi dilyn ei weithdrefn gwyno ac nad oedd wedi diweddaru Mrs L am yr ymchwiliad. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ddiangen i Mrs L. Fodd bynnag penderfynwyd setlo’r gŵyn heb gynnal ymchwiliad.

Gofynnodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro i Mrs L, talu iawndal o £100 iddi, ac ymateb yn ffurfiol i’w phryderon o fewn 30 diwrnod gwaith ar ôl llythyrau penderfynu’r Ombwdsmon.