Dyddiad yr Adroddiad

06/27/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202300890

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Dywedodd Mrs A nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb yn llawn i’w chŵyn am y gofal a roddwyd i’w gŵr.

Canfu’r asesiad nad oedd yn ymddangos bod yr ymateb yn mynd i’r afael â’r gofal a roddwyd gan yr Adran Gastroenteroleg. Cytunodd y Bwrdd Iechyd i ddarparu ymateb gan yr adran honno o fewn 8 wythnos.