Dyddiad yr Adroddiad

03/23/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202208020

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X nad oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi rhoi ymateb iddo i’r gŵyn a gyflwynodd ym mis Hydref 2020.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y bu oedi sylweddol yn ymateb y Bwrdd Iechyd i’r gŵyn, a arweiniodd at Mr X yn cysylltu â’r Ombwdsmon. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Mr X a phenderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i gyhoeddi ei ymateb i’r gŵyn ac ymddiheuro am yr oedi o fewn 4 wythnos. Cytunodd hefyd i dalu iawndal ariannol o £250 i Mr X i gydnabod yr amser a’r drafferth a achosodd.