Dyddiad yr Adroddiad

04/20/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Pwnc

Iechyd Meddwl Oedolion

Cyfeirnod Achos

202208324

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Miss X am y newid honedig i leoliad ei mab sydd ar hyn o bryd yn glaf mewn uned asesu a thriniaeth ar gyfer anableddau dysgu o dan adran 3. Mae Miss X yn honni na fydd y newid o ran lleoliad yn bodloni ei anghenion gofal a thriniaeth.

Oherwydd pryderon parhaus, penderfynodd yr Ombwdsmon fod angen i’r Bwrdd Iechyd ddarparu ymateb pellach i’r gŵyn. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Cytunodd y Bwrdd Iechyd â chais yr Ombwdsmon i gyflwyno ei ymateb pellach i’r gŵyn i fanylu ar y camau a gymerodd mewn perthynas â’r lleoliad, o fewn 2 wythnos.