Ein Canfyddiadau

Porwch neu chwiliwch drwy grynodebau o'n hachosion sydd wedi’u cau.

Dyddiad yr Adroddiad

05/24/2024

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202400640

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

05/31/2024

Achos yn Erbyn

Trivallis

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202400495

Canlyniad

Datrys yn gynnar