Ein Canfyddiadau

Porwch neu chwiliwch drwy grynodebau o'n hachosion sydd wedi’u cau.

Dyddiad yr Adroddiad

06/06/2024

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Pwnc

Arall

Cyfeirnod Achos

202206246

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol