Dyddiad yr Adroddiad

12/14/2022

Achos yn Erbyn

Cymdeithas Tai Linc Cymru

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Cyfeirnod Achos

202204822

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr C fod Cymdeithas Tai Linc Cymru wedi gwrthod symud darllenydd mesurydd i’w gartref neu’n agos ato, o ystafell wedi’i chloi mewn lleoliad canolog. Roedd hyn yn golygu nad oedd yn hawdd i Mr C gael gafael ar ddarlleniadau ei fesurydd.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Gymdeithas wedi gwneud ystafell y mesurydd yn gwbl hygyrch i Mr C a’i denantiaid ond ni lwyddodd i egluro’r rhesymau dros ei phenderfyniad i beidio â symud darllenydd y mesurydd.

Gofynnodd yr Ombwdsmon am gytundeb y Gymdeithas i roi esboniad ysgrifenedig i Mr C o fewn un mis calendr.