Gallwn ni ond eich helpu os yw eich cwyn yn ymwneud â: 

  • gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru 
  • cynghorwyr yn torri’r cod ymddygiad yng Nghymru. 

Fodd bynnag, mae sefydliadau eraill a allai eich helpu.

Cliciwch yma am restr o gynlluniau Ombwdsmyn eraill.

Dyma wybodaeth am sut i gwyno am: 

Efallai y bydd y Comisiwn Elusennau yn gallu helpu. 

Cliciwch yma i ymweld â gwefan y Comisiwn Elusennau.

Efallai y bydd Cyngor ar Bopeth neu eich Safonau Masnach lleol yn gallu helpu. Efallai bod Ombwdsmon perthnasol hefyd.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan Cyngor ar Bopeth.

Efallai y bydd yr Ombwdsmon Ynni yn gallu helpu.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan yr Ombwdsmon Ynni.

Efallai y bydd yr Ombwdsmon Ariannol yn gallu helpu.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan yr Ombwdsmon Ariannol.

Ar gyfer materion Pensiwn, ymwelwch â’r Ombwdsmon Pensiynau.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan yr Ombwdsmon Pensiynau.

 Gallwch wneud cwynion am landlordiaid preifat i’r Ombwdsmon Tai.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan yr Ombwdsmon Tai.

I gwyno am werthwyr tai, gallwch gysylltu â naill ai’r Ombwdsmon Eiddo neu’r Cynllun Iawndal Eiddo.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan yr Ombwdsmon Eiddo.

Efallai y bydd yr Ombwdsmon Llywodraeth Leol a Gofal Cymdeithasol yn gallu helpu.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan yr Ombwdsmon Llywodraeth Leol a Gofal Cymdeithasol.

Cysylltwch â’r Awdurdod Safonau Seneddol Annibynnol.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan yr Awdurdod Safonau Seneddol Annibynnol.

Cysylltwch â’r Comisiynydd Safonau.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan y Comisiynydd Safonau.

Efallai y bydd Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu yn gallu helpu.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu.

Efallai y bydd yr Ombwdsmon Carchardai a’r Gwasanaeth Prawf yn gallu helpu. Gallwn edrych ar gwynion am ofal iechyd a ddarperir mewn carchardai gan GIG Cymru. 

Cliciwch yma i ymweld â gwefan yr Ombwdsmon Carchardai a’r Gwasanaeth Prawf.

Ar gyfer gofal iechyd a ariennir yn gwbl breifat, efallai y bydd y Gwasanaeth Dyfarnu Cwynion y Sector Annibynnol yn gallu helpu. 

Cliciwch yma i ymweld â gwefan y Gwasanaeth Dyfarnu Cwynion y Sector Annibynnol.

Gallwch wneud cwynion deintyddol preifat i’r Gwasanaeth Cwynion Deintyddol.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan y Gwasanaeth Cwynion Deintyddol.

Gallwch wneud cwynion am driniaeth llygaid preifat i’r Gwasanaeth Cwynion Defnyddwyr Optegol.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan y Gwasanaeth Cwynion Defnyddwyr Optegol.

Archwilio Cymru yw’r sefydliad priodol ar gyfer cwynion o’r fath.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan Archwilio Cymru.

Efallai y bydd yr Ombwdsmon Cyfathrebu yn gallu helpu.

 

Cliciwch yma i ymweld â gwefan yr Ombwdsmon Cyfathrebu.

Cysylltwch â’ch AS lleol i gael eich cyfeirio ymlaen at yr Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan yr Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd.

Efallai y bydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn gallu helpu.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.