Dyddiad yr Adroddiad

10/03/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Ddinbych

Pwnc

Gwasanaethau i Bobl hŷn

Cyfeirnod Achos

202206878

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms B nad oedd Cyngor Sir Ddinbych wedi rhoi cymorth iddi pan oedd yn gofalu am ei phartner a’i fod wedi gwrthod derbyn cwyn ganddi.

Canfu’r Ombwdsmon fod modd cyfiawnhau penderfyniad y Cyngor i beidio ag ymateb i rai agweddau ar ei chŵyn a oedd yn ymwneud yn uniongyrchol â phartner Ms B, ond bod elfennau y gellid eu hystyried, a oedd yn ymwneud yn uniongyrchol â hi, ac yr ymatebwyd iddynt. O ganlyniad i’r sefyllfa hon, roedd Ms B yn poeni, a effeithiodd ar ei hiechyd.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Cyngor ac er mwyn datrys cwyn Ms B, cytunodd, o fewn 20 diwrnod gwaith, fod y Pennaeth Gwasanaethau i Oedolion yn ymchwilio ac yn ymateb i’r pum agwedd ar y gŵyn, y manylir arnynt yng nghyflwyniad Ms B i’r Ombwdsmon, a oedd yn ymwneud yn uniongyrchol â hi, ac yn rhoi ymateb ysgrifenedig iddi.