Dyddiad yr Adroddiad

02/10/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202205884

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Cwynodd Miss I fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi methu ag ymateb i’r gŵyn a wnaeth ym mis Chwefror 2022.

Casglodd yr Ombwdsmon nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i’r gŵyn a bod oedi wedi bod gydag adnabod bod angen cael caniatâd i dderbyn cofnodion meddygol gan fwrdd iechyd arall.

Gofynnodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Byrddau Iechyd i roi diweddariadau misol i Miss I.