Dyddiad yr Adroddiad

01/12/2022

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Pwnc

COVID

Cyfeirnod Achos

202203473

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms A am driniaeth ei diweddar chwaer, Mrs B, a oedd wedi dal Covid-19 ar ôl cael ei derbyn i ysbyty yn y Bwrdd Iechyd am gyflwr nad oedd yn gysylltiedig ag ef ac a fu farw yn drist iawn. Roedd Ms A wedi cael ymateb cychwynnol i’r gŵyn o dan y broses Gweithio i Wella, ond gofynnodd gwestiynau pellach i’r Bwrdd Iechyd ar ôl ei ddarllen.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Bwrdd Iechyd a chanfod ei fod yn paratoi ymateb Gweithio i Wella pellach i gwestiynau Ms A. Cadarnhaodd y Bwrdd Iechyd fod ei banel craffu ar Covid-19 hefyd wedi ystyried ar wahân yr amgylchiadau lle’r oedd Mrs B wedi dal Covid-19, yn unol â Rhaglen Nosocomiaidd Genedlaethol COVID-19.

Cytunodd y Bwrdd Iechyd i ddarparu canlyniadau’r gwaith o graffu ar achos Mrs B yn sgil Covid-19, a rhoi ymateb Gweithio i Wella arall yn rhoi sylw i gwestiynau pellach Ms A, i Ms A o fewn y mis nesaf.