Dyddiad yr Adroddiad

24/11/2022

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

COVID

Cyfeirnod Achos

202204424

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mrs X am y modd y cafodd ei gŵr ei ryddhau o’r ysbyty ym mis Ebrill 2022; dywedodd ei fod yn wael â COVID-19, a’i bod hithau wedyn wedi’i ddal.
Canfu’r asesiad, er bod y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i’r gŵyn, nid oedd wedi rhoi sylw llawn i’r materion yn ymwneud â rhyddhau Mr X o’r ysbyty.
Gofynnodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i gwblhau adolygiad cyflym o’r rhyddhau a chynnig i gwrdd â’r achwynydd o fewn 2 wythnos. Byddai hefyd yn cwblhau adolygiad i ble’r oedd gŵr yr achwynydd wedi dal COVID-19 ac yn cadarnhau canlyniad yr adolygiad hwnnw i’r achwynydd o fewn 6 wythnos.