Dyddiad yr Adroddiad

02/05/2024

Achos yn Erbyn

Tai Cymoedd i'r Arfordir

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202307444

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms G am waith trwsio oedd heb ei wneud ac ansawdd yr gwaith trwsio a wnaed gan gymdeithas dai Valleys To Coast Housing. Dywedodd Ms G hefyd fod ei bwrdd ystafell fwyta wedi cael ei ddifrodi.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Gymdeithas wedi cau cwyn flaenorol Ms G yn anghywir. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Ms G. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Gymdeithas i ysgrifennu at Ms G gydag ymddiheuriad am gau ei chŵyn mewn camgymeriad, cynnig talu iawndal o £75 a chyhoeddi ymateb i gŵyn o ran yr holl faterion a oedd yn weddill o fewn 4 wythnos.