Dyddiad yr Adroddiad

08/24/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Cyfeirnod Achos

202303590

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr M fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi methu ag ymateb i gŵyn a gyflwynodd ynghylch rhyddhau’n gynnar heb ôl-ofal digonol.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Bwrdd Iechyd wedi trin y gŵyn fel datrysiad cynnar yn hytrach na chŵyn ffurfiol. Roedd hyn wedi achosi rhwystredigaeth ychwanegol i Mr M.

Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r mater heb ymchwiliad. Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i gofnodi’r pryderon fel cŵyn ffurfiol ac i gyhoeddi llythyr cydnabod o fewn 5 diwrnod gwaith.