Dyddiad yr Adroddiad

03/15/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202207794

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mrs L, er iddi fynegi pryderon ym mis Rhagfyr 2022 am driniaeth a gofal ei merch ym Mhrifysgol Bae Abertawe, nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi rhoi ymateb iddi.

Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi gweithredu’n unol â’i drefn gwyno statudol a methodd roi’r wybodaeth ddiweddaraf i Mrs L am ei hymchwiliad. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Mrs L. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i roi ymddiheuriad ac ymateb i gŵyn i Mrs L o fewn 30 diwrnod gwaith.