Dyddiad yr Adroddiad

23/03/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Pwnc

COVID

Cyfeirnod Achos

202205762

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr A nad oedd wedi cael gwybod am ei brawf COVID-19 positif nac wedi cael cyngor rhyddhau priodol am hunanynysu.

Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (“y Bwrdd Iechyd”) yn gallu dangos yn foddhaol a oedd Mr A wedi cael gwybod am y prawf positif neu wedi cael gwybodaeth a chyngor am y cyfnod hunanynysu, yn unol â pholisi ei ward ar y pryd.

Gofynnodd i’r Bwrdd Iechyd gytuno i sicrhau ei fod yn ymddiheuro i Mr A o fewn mis, ac yn talu £750 iddo i gydnabod y methiannau hyn. Cafodd y cam hwn ei dderbyn fel dewis arall yn lle ymchwiliad.