Rydym wedi cyflawni gwobr Cyflogwr Chwarae Teg lefel arian.

Rydym yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Rydym yn cymryd rhan yn y cynllun hwn i’n helpu i gynnwys mwy o bobl anabl yn ein gweithlu ac ymysg ein hymgeiswyr am swyddi.

Mae gennym statws Cyflogwr Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth - Mae 100% o’n staff wedi cwblhau hyfforddiant Ymwybyddiaeth Awtistiaeth.

Rydym yn gweithio â Mis Hanes Pobl Dduon i hyrwyddo cyfleoedd recriwtio ymysg cymunedau amrywiol.

Rydym wedi llofnodi'r Adduned Menopos yn y Gweithle.

Swyddi Gwag sydd gennym

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio ar gyfer y swyddi gwag canlynol:

Cynghorydd Clinigol (Sesiynol)

Cynghorydd Clinigol (Sesiynol)

Dysgwch fwy