Dyddiad yr Adroddiad

04/22/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Dinas Casnewydd

Pwnc

Arall

Cyfeirnod Achos

202307455

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X fod Cyngor Casnewydd wedi gwrthod caniatáu iddo uwchgyfeirio ei gŵyn am wasanaethau cymdeithasol i ail gam y drefn gwyno statudol.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod y Cyngor wedi penderfynu’n anghywir bod cwyn Mr X i gyd y tu allan i’r weithdrefn statudol. Dywedodd fod hyn wedi achosi oedi a rhwystredigaeth i Mr X. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i ymddiheuro i Mr X, cydnabod ei gŵyn, nodi’r materion i ymchwilio iddynt, a chytuno i fwrw ymlaen â’r ymchwiliad ar gŵyn cam 2 cyn pen 5 diwrnod gwaith.