Dyddiad yr Adroddiad

26/01/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Pwnc

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd

Cyfeirnod Achos

202307935

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr C nad oedd Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf wedi atgyweirio ei gyli oedd wedi’i flocio ac nad oeddent wedi cyflwyno ymateb i’w gŵyn.

Canfu’r Ombwdsmon, er bod y Cyngor wedi cofnodi ceisiadau am wasanaeth, nad oeddent wedi cofnodi pryderon Mr C fel cwyn. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Mr C. Penderfynodd setlo ei gŵyn heb ymchwiliad.

Ar gais yr Ombwdsmon, cytunodd y Cyngor i ysgrifennu at Mr C i ymddiheuro am eu methiant i gofnodi ei bryderon fel cwyn a chyflwyno ymateb i’r gŵyn o fewn 4 wythnos.