Dyddiad yr Adroddiad

02/14/2024

Achos yn Erbyn

Pobl

Pwnc

Atgyweiriadau a chynnal a chadw (gan gynnwys lleithder/gwelliannau ac addasiadau e.e. gwres canolog. gwydr dwbl)

Cyfeirnod Achos

202307833

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr A ei fod wedi cael ei anwybyddu gan y Gymdeithas Dai pan roddodd wybod am waith trwsio i’w eiddo a oedd yn cynnwys twll yr oedd angen ei drwsio.

Ystyriodd yr Ombwdsmon y gŵyn a phenderfynodd, er bod y Gymdeithas Dai wedi cymryd camau i gwblhau’r gwaith trwsio, ei bod wedi methu rhoi ymateb ffurfiol i’w gŵyn.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Gymdeithas Dai i ddarparu ymateb ysgrifenedig llawn o fewn 20 diwrnod gwaith. Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hyn yn ddatrysiad priodol. Nid oedd wedi ymchwilio i’r gŵyn.