Dyddiad yr Adroddiad

03/09/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202207622

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr L, er iddo godi pryderon gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ym mis Mai 2022 ynghylch triniaeth ei dad, nad oedd wedi cael ymateb eto.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Bwrdd Iechyd wedi methu gweithredu yn unol â gweithdrefn ei gŵyn statudol, a dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Mr L.

Yn lle ymchwiliad, ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i roi ymddiheuriad i Mr L, ymateb llawn, a thaliad amser a thrafferth o £250 o fewn 30 diwrnod gwaith.