Dyddiad yr Adroddiad

10/04/2022

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202203493

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i’w gŵyn am y Gwasanaeth Anabledd Dysgu Tîm Cymunedol, yr oedd wedi’i wneud iddo ym mis Chwefror 2022.

Dywedodd y Bwrdd Iechyd fod anawsterau wedi bod o ran dod o hyd i’r claf a oedd wedi achosi oedi ond roedd yn cydnabod bod diffyg cyfathrebu wedi bod gyda Mr X. Er mwyn setlo’r gŵyn, cytunodd y Bwrdd Iechyd i wneud y canlynol,

Erbyn 31 Hydref 2022

a) Ymddiheuro i’r achwynydd am yr oedi a’r diffyg cyfathrebu

b) Rhoi ymateb i gŵyn i’r achwynydd