Dyddiad yr Adroddiad

12/28/2022

Achos yn Erbyn

Valleys To Coast Housing

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Cyfeirnod Achos

202205752

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms L, er ei bod wedi mynegi pryderon ynghylch Tai Cymoedd i’r Arfordir, bod safon yr ohebiaeth wedi bod yn wael a’i bod yn dal i aros am waith atgyweirio yn ei heiddo.

Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad nad oedd y Gymdeithas wedi gwneud y gwaith atgyweirio’n brydlon ac nad oedd wedi rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Ms L. Dywedodd fod hyn wedi achosi oedi a rhwystredigaeth i Ms L.

Yn lle ymchwiliad, ceisiodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Gymdeithas i ymddiheuro i Ms L, talu £50 iddi am ei hamser a’i thrafferth, a rhoi amserlen iddi ar gyfer y gwaith atgyweirio o fewn 30 diwrnod gwaith i lythyrau penderfyniad yr Ombwdsmon.