Dyddiad yr Adroddiad

03/21/2024

Achos yn Erbyn

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202309619

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms R fod y Feddygfa wedi methu ag ymateb i’r gŵyn a wnaed iddi ym mis Tachwedd 2023.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod oedi wedi bod ar ran y Feddygfa i ymateb i’r gŵyn a bod hyn wedi achosi anhwylustod a rhwystredigaeth i Ms R. Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r gŵyn heb gynnal ymchwiliad.

Gofynnodd yr Ombwdsmon a chytunodd y Feddygfa i ymddiheuro wrth Ms R a rhoi ymateb i’w chŵyn o fewn wythnos.