Dyddiad yr Adroddiad

03/19/2024

Achos yn Erbyn

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannw

Pwnc

Triniaeth glinigol y tu allan i'r ysbyty; Meddyg Teulu

Cyfeirnod Achos

202308039

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr A a Mr B fod y Feddygfa wedi penderfynu peidio ag ymchwilio a rhoi ymateb o unrhyw sylwedd i’w cwyn.

Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus bod y Feddygfa wedi penderfynu, yn annheg, bod y gŵyn allan o amser a’i bod wedi gwrthod ag ymchwilio a rhoi ymateb o unrhyw sylwedd i’r gŵyn. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb gynnal ymchwiliad.

Gofynnodd yr Ombwdsmon a chytunodd y Feddygfa i ymchwilio a rhoi ymateb o sylwedd i bryderon Mr A a Mr B ac ymddiheuro am beidio â gwneud hynny y tro cyntaf. Cytunodd y Feddygfa i gymryd y camau hyn o fewn deufis.