Dyddiad yr Adroddiad

28/09/2022

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202201551

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mrs A am y gofal a’r driniaeth a ddarparwyd i’w diweddar ŵr ychydig cyn ei farwolaeth ym mis Rhagfyr 2021.
Penderfynodd yr Ombwdsmon fod cyfle i geisio barn allanol annibynnol gan y Bwrdd Iechyd mewn perthynas â’r gŵyn.

Ceisiodd a sicrhaodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i gysylltu â Mrs A cyn pen 2 fis er mwyn penodi arbenigwr allanol annibynnol i ddarparu barn awdurdodol ynghylch a oedd y gofal a’r driniaeth a ddarparwyd i Mr A wedi bod yn briodol yn ystod y cyfnod gofal o dan sylw.