Dyddiad yr Adroddiad

10/13/2022

Achos yn Erbyn

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Cyfeirnod Achos

202203217

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Roedd cwyn Mr X yn ymwneud â’i feddyginiaeth ar gyfer Diabetes. Er ei fod wedi cael ymateb i’w gwynion gan y Feddygfa, roedd yn dal yn anfodlon.
Nododd yr Ombwdsmon fod y Feddygfa wedi rhoi esboniad rhesymol i nifer o’r pwyntiau a godwyd gan Mr X. Fodd bynnag, nid oedd wedi cael cyfle i ymateb i bryderon ynghylch amlder sgrinio gwaed, na’r feddyginiaeth a ddywedodd Mr X oedd wedi effeithio ar ei hwyliau. Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod y materion hyn heb eu datrys a byddai’n ddefnyddiol pe bai Mr X yn cael ymateb ysgrifenedig gan y Feddygfa.
Ceisiodd a sicrhaodd yr Ombwdsmon gytundeb y Feddygfa i ddarparu ymateb i’r materion a oedd heb eu datrys o fewn 30 diwrnod gwaith.