Dyddiad yr Adroddiad

19/01/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Pwnc

Eraill Amrywiol

Cyfeirnod Achos

202306789

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr B nad oedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyflwyno ymateb llawn i’w gŵyn.

Canfu’r Ombwdsmon, er bod y Cyngor wedi cydnabod nad oedd Mr B wedi derbyn ymateb llawn i’w gŵynion, nad oeddent wedi darparu ymateb llawn.

Ar gais yr Ombwdsmon, cytunodd y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro i Mr B a darparu ymateb llawn i’w gŵyn o fewn 30 diwrnod gwaith.