Dyddiad yr Adroddiad

11/11/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Dinas Casnewydd

Pwnc

Mynwentydd ac Amlosgfeydd

Cyfeirnod Achos

202204242

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms X fod y Cyngor wedi’i hysbysu y byddai’n rhaid iddi dalu £204 am dystysgrif newydd llain mewn mynwent, a’i bod yn gwadu iddi ei gael.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Cyngor, a chytunodd i roi tystysgrif newydd iddi’n ddi-dâl, o fewn chwe diwrnod gwaith.

Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hwn yn ddatrysiad boddhaol yn hytrach na chynnal ymchwiliad.