Dyddiad yr Adroddiad

06/30/2023

Achos yn Erbyn

Tai Calon Community Housing

Pwnc

Ceisiadau. Dyraniadau. Trosglwyddo a chyfnewidiadau

Cyfeirnod Achos

202300654

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms K nad oedd Tai Calon Community Housing wedi cynnig llety iddi ar ôl iddi gael ei rhoi mewn band brys, ac nad oedd wedi cydnabod ei gofynion tai am 12 mis.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Gymdeithas wedi cael cwyn Ms K ym mis Ionawr 2023 ond nad oedd wedi rhoi gwybod i Ms K ei fod yn delio â’r gŵyn yn anffurfiol. Roedd hefyd wedi methu egluro sut i uwchgyfeirio’r gŵyn pe bai’n anfodlon â’r canlyniad.

Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r gŵyn heb ymchwiliad. Ceisiodd a chafodd gytundeb y Gymdeithas i gofnodi cwyn ffurfiol a chyhoeddi llythyr cydnabod ar unwaith gydag ymddiheuriadau, ac i gyhoeddi ymateb ffurfiol i’r gŵyn o fewn 4 wythnos.