Dyddiad yr Adroddiad

02/10/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202206130

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Cwynodd Mrs T fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi methu ag ymateb i’w chŵyn am y gofal a’r driniaeth a dderbyniodd ei diweddar ŵr.

Penderfynodd yr Ombwdsmon, er bod y Bwrdd Iechyd wedi ei diweddaru, nad oedd wedi ymateb i’w chŵyn. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Mrs T. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwilio.

Gofynnodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro wrth Mrs X ac ymateb i’w chŵyn o fewn pedair wythnos.