Dewis eich iaith
Cau

Cysylltu â ni

Os byddwch am ein ffonio, mae gennym rif ffôn 0300 790 0203 . Mae hyn yn golygu y codir y gyfradd llinell dir arferol ar bob galwad ni waeth o ba ran o’r wlad rydych yn ei ffonio, a hynny hyd yn oed os byddwch yn defnyddio ffôn symudol.

Mae ein llinell ffôn ar agor rhwng 10yb-4yp

Rydym yn recordio ein galwadau (ffôn a galwadau sain/fideo eraill), oherwydd gall ail-wrando ar sgyrsiau fod yn ddefnyddiol i ni i’n helpu i ddeall yr hyn a ddywedwyd wrthym. Caiff galwadau eu recordio a’u storio ar ein systemau.”

Am ragor o wybodaeth am hygyrchedd, cliciwch yma.

Edrychwch yn eich ffolder ‘sothach’ os ydych yn aros am neges ebost gennym. Argymhellwn ychwanegu ein cyfeiriad ebost at eich rhestr anfonwyr diogel i sicrhau eich bod yn derbyn ein negeseuon ebost.

Mae croeso i chi anfon e-bost atom:

holwch@ombwdsmon.cymru
Ffurflen ymholiad

Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.

Map
Public Services Ombudsman for Wales
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJ
Ffôn
0300 790 0203
Ffacs
(01656) 641199