Dewis eich iaith
Cau

Cysylltu â ni

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol i’r system, ni fydd cyflwyniadau’r we ar gael o 5 yh 31/03/2022 tan 8yb 1/04/2022.

Byddwch yn dal i allu cwblhau’r rhan fwyaf o’r ffurflen (gwnewch nodyn o gyfeirnod y gŵyn pan fyddwch yn cadw’r ffurflen), ond ni fyddwch yn gallu cyflwyno’r ffurflen i ni nes bod cyflwyniadau’r we yn ôl ar lein.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

Os ydych am ein ffonio, mae gennym rif ffôn 0300 790 0203 . Mae hyn yn golygu mai’r gyfradd llinell dir arferol fydd cost bob galwad, ni waeth o ba ran o’r wlad rydych yn ei ffonio, a hynny hyd yn oed os byddwch yn defnyddio ffôn symudol.

Mae ein llinell ffôn ar agor rhwng 10yb-12:30yp a 1:30yp-4yp.

Rydym yn recordio ein galwadau (ffôn a galwadau sain/fideo eraill), oherwydd gall ail-wrando ar sgyrsiau fod yn ddefnyddiol i ni i’n helpu i ddeall yr hyn a ddywedwyd wrthym. Caiff galwadau eu recordio a’u storio ar ein systemau.

Am ragor o wybodaeth am hygyrchedd, cliciwch yma.

Os yw eich ymholiad yn argyfwng, rydym yn hysbysu nad yw’r Ombwdsmon yn ymateb i ymholiadau brys a bydd angen i chi gysylltu â’r awdurdodau perthnasol.

Bydd yr Ombwdsmon yn ymateb i’ch ymholiad cyn gynted â phosibl, ond o fewn 5 diwrnod gwaith.

Os ydych yn disgwyl e-bost gennym ni, gwiriwch eich ffolder ‘sothach’. Rydym yn argymell ychwanegu ein cyfeiriad e-bost at eich rhestr anfonwyr diogel i sicrhau eich bod yn derbyn ein negeseuon e-bost.

Mae croeso i chi anfon e-bost atom:

holwch@ombwdsmon.cymru
Ffurflen ymholiad

Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.

Map
Public Services Ombudsman for Wales
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJ
Ffôn
0300 790 0203
Ffacs
(01656) 641199