Dyddiad yr Adroddiad

08/31/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Penfro

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Cyfeirnod Achos

202202088

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms G i’r Ombwdsmon nad oedd Cyngor Sir Penfro wedi datrys nifer o faterion cynnal a chadw mewn perthynas â’i heiddo, a oedd yn dyddio’n ôl i’r adeg y symudodd Ms G i’r eiddo ym mis Mawrth 2020.

Canfu’r Ombwdsmon, ar ôl i Ms G wneud ei chwyn i’r Cyngor ym mis Medi 2021, ei fod wedi ymweld â’r eiddo ym mis Rhagfyr 2021, ond ni ddarparodd ymateb ysgrifenedig i’r gŵyn tan fis Ebrill 2022. Dywedodd yr ymateb y byddai cyfanswm o 37 o faterion cynnal a chadw yn cael eu datrys o fewn 6 wythnos. Ni chwblhawyd y gwaith atgyweirio.

Gofynnodd yr Ombwdsmon a chafodd gytundeb y Cyngor i ddarparu ymddiheuriad ysgrifenedig i Ms G ac i gynnig taliad iawndal ariannol o £500, i gydnabod yr oedi cyn cwblhau atgyweiriadau, y nifer fawr o atgyweiriadau a oedd heb eu cyflawni a’r oedi cyn ymateb i’r gŵyn a wnaed ym mis Medi 2021 a chwblhau pob un o’r 37 o swyddi fel y nodir yn y llythyr at Ms G dyddiedig 11 Ebrill 2022, o fewn 5 wythnos.