Dyddiad yr Adroddiad

02/21/2024

Achos yn Erbyn

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202308379

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr A fod y Feddygfa wedi methu ag ymateb i’w gŵyn am gamreoli ei atgyfeiriad.

Penderfynodd yr Ombwdsmon bod y Feddygfa wedi methu ymateb i negeseuon ebost Mr A, ac roedd hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac anhwylustod i Mr A. Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Feddygfa i ddarparu ymddiheuriad ysgrifenedig ac ymateb i gŵyn Mr A o fewn 4 wythnos.