Dyddiad yr Adroddiad

01/24/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Gwynedd

Pwnc

Cyllid a Threthiant

Cyfeirnod Achos

202307801

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms H fod Cyngor Gwynedd wedi methu ag ymateb i’r gŵyn a gyflwynodd yn Awst 2023.

Canfu’r Ombwdsmon y bu oedi sylweddol cyn prosesu’r ymchwiliad. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ychwanegol i Ms H.

Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad. Ar gais yr Ombwdsmon, cytunodd y Cyngor i gwblhau eu hymchwiliad a chyflwyno eu hymateb i’r gŵyn o fewn 3 wythnos.