Dewis eich iaith
Cau

Rydym wedi ymrwymo i gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg (‘y Safonau’), fel y’u hamlinellwyd gan Lywodraeth Cymru dan Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Safonau’r Gymraeg

Gellir dod o hyd i’n Polisi Iaith Gymraeg isod.

Polisi Iaith Gymraeg

 

Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2021/22

Siarad ein hiaith – Adroddiad Blynyddol 2020-21 yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar Safonau’r Gymraeg: Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2020-21