Dewis eich iaith
Cau

Rydym wedi ymrwymo i gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg (‘y Safonau’), fel y’u hamlinellwyd gan Lywodraeth Cymru dan Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Safonau’r Gymraeg

* HYSBYSIAD CYDYMFFURFIO – ADRAN 44 MESUR Y GYMRAEG (CYMRU) 2011*

Gellir dod o hyd i’n Polisi Iaith Gymraeg isod.

Polisi Iaith Gymraeg