Dewis eich iaith
Cau

Rydym yn ymroddedig i wneud ein gwasanaeth, gan gynnwys ein gwefan, yn hygyrch i bawb.

Ein nod yw bod y wefan hon yn bodloni neu’n rhagori’r darpariaethau’r Lefel Cydymffurfiad AA Consortiwm Gwe Fyd-eang. Gallwch ddarllen mwy am y safonau hyn yn www.w3c.org.

 

Testun

Os ydych yn teimlo fod y testun ar ein gwefan yn ymddangos yn rhy fawr neu’n rhy fach, gallwch ei addasu. Gallwch wneud hyn naill ai trwy ddefnyddio’r teclyn newid maint y testun – cliciwch ar un o’r A llai i leihau maint y testun neu’r un mwyaf i’w gynyddu, neu drwy eich rheolaethau porwr gwe. Mae gan wahanol borwyr ddulliau gwahanol ar gyfer newid y gosodiadau hyn, felly bydd angen i chi ymgynghori â’r adran ‘Help’ ar eich porwr i ddarganfod sut i wneud hyn.

 

Cytunedd Porwr

Mae ein gwefan wedi’i gynllunio i weithio â fersiynau diweddar o’r holl borwyr gwe boblogaidd, megis Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera a Safari.

 

Ffeiliau PDF

I weld ac argraffu ffeiliau Format Dogfen Gludadwy (PDF), bydd angen meddalwedd addas arnoch megis y meddalwedd ‘Adobe Reader’ sy’n rhad ac am ddim. Os nad oes gennych Adobe Reader, gallwch ei lawrlwytho o www.adobe.com.

 

SignVideo

Os ydych yn defnyddio BSL (Iaith arwyddion Prydain), gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth cyfieithu sy’n rhad ac am ddim, SignVideo, i siarad â ni (ar gael o 8:00 – 18:00, Dydd Llun i Ddydd Gwener). Cyn y gallwch chi ddefnyddio SignVideo BSL byw, sicrhewch eich bod yn bodloni’r gofynion sylfaenol hyn:

  • Dyfeisiau iOS (8 neu uwch); dyfeisiau Android (4.4 neu uwch); Cyfrifiadur (i3 neu uwch) neu Mac gyda gwe-gam
  • IE9-11 neu Firefox ar gyfer Windows, Safari ar gyfer Mac
  • Lle band o leiaf 256 kbk/s ar gyfer llwytho a lawrlwytho (Argymhellir 348 kbp/s)

Os dyma’r tro cyntaf i chi ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, bydd angen i chi lawrlwytho ‘plug-in’ byw. Mae hwn yn feddalwedd arbennig sy’n sicrhau bod ansawdd y fideo yn dda a bod eich galwad yn ddiogel.

Cliciwch yma i gysylltu â SignVideo (Nodwch, os ydych chi’n defnyddio Internet Explorer, ac nid yw’r ddolen yn ymddangos i fod yn gweithio, bydd angen i chi dde-glicio ar yr eicon ac yna dewis ‘agor y ddolen’). Ar ôl i chi gysylltu â dehonglydd SignVideo, dywedwch wrthynt eich bod yn galw’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Yna, cewch eich cysylltu a gallwch ddechrau eich sgwrs yn BSL.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – Amdanom ni ac ein gwaith (mewn Iaith Arwyddion Prydain)

 

Cymorth pellach ar ddefnyddio’r wefan hon.

Os oes gennych unrhyw anawsterau wrth ddefnyddio ein gwefan – neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwelliannau – cysylltwch â ni yma.