Ein Swyddi Gwag

Crynodeb o ganfyddiadau diweddaraf ein hachosion

Taflenni ffeithiau i'ch helpu i ddeall am beth y gallwn a beth na allwn ymchwilio iddo

Gwybodaeth am yr Awdurdod Safonau Cwynion - Delio â chwynion, Adroddiadau, Hyfforddiant ac Adnoddau

Gwybodaeth i gynghorwyr

"Roedd y person a wnaeth ymchwilio i'm cwyn yn gymwynasgar iawn a gwnaeth wrando ar fy mhroblemau ac roeddwn yn falch gyda'r camau a gymerwyd."

Achwynydd

"Hynod o ddefnyddiol. Mae gen i ddislecsia a ni fyddai modd i mi gyflwyno cwyn fel arall."

Achwynydd

Cwyn ar lafar

"Gwnaf byth anghofio'r profiad hwn ... rwy'n hynod ddiolchgar."

Achwynydd

"Gwnaethoch fy helpu i gael ymdeimlad o degwch, a oedd yn caniatáu i mi deimlo'n fwy gwerthfawr fel tenant."

Achwynydd

"Diolch am gyflawni mor brydlon!"

Achwynydd

"Rydych chi'n wasanaeth pwysig iawn i bobl sydd â chwestiynau sydd angen eu hateb. Diolch."

Achwynydd