Dewis eich iaith
Cau
block image Sut i Gwyno Sut i Gwyno

I ddarganfod sut i wneud cwyn

block image Ein Canfyddiadau Ein Canfyddiadau

Y grynodeb o ganfyddiadau diweddaraf o'r achosion ac ein Coflyfr

block image Taflenni Ffeithiau Taflenni Ffeithiau

Taflenni ffeithiau a fydd yn eich helpu i ddeall beth y gall a beth na all yr ombwdsmon ymchwilio iddo

block image Er Sefydliadau Er Sefydliadau

Er Darparwyr Gwasanaeth Cyhoeddus sydd angen rhagor o wybodaeth

block image Newyddion Newyddion

Y newyddion diweddaraf gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

"Unwaith eto, diolch i chi am bopeth rydych chi wedi’i wneud i ddod â’r bennod i ben ar fy nghyfer i a fy nheulu, ac yn bwysicaf oll, i roi’r gwir i ni."
Ms C Achwynydd
"Mae’n dangos bod cwyno yn gwneud gwahaniaeth"
Mr N Achwynydd
"Roedd ein huwch ymchwilydd yn syndod o deg a chlir ac yn anad dim yn graff iawn o ran yr hyn sydd wedi digwydd i ni ar ein taith i gael ein trin yn deg"
Ms F Achwynydd