Dyddiad yr Adroddiad

12/08/2022

Achos yn Erbyn

Cartref Nyrsio yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Pwnc

Eraill Amrywiol

Cyfeirnod Achos

202202151

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mrs X, er gwaethaf ei cheisiadau, fod y Cartref Nyrsio wedi methu â threfnu cyfarfod wyneb yn wyneb â hi i fynd i’r afael â’i phryderon am y gofal a ddarparwyd i’w rhieni pan oeddent yn byw yn y Cartref Nyrsio.

Wrth ystyried y gŵyn, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd cyfarfod wedi’i gynnal er gwaethaf sicrwydd y byddai cyfarfod yn cael ei gynnal unwaith y byddai cyfyngiadau Covid-19 wedi’u codi. Wrth wneud ymholiadau gyda’r Cartref Nyrsio, hysbyswyd yr Ombwdsmon fod y Cartref Nyrsio yn y broses o gael ei ddiddymu ac felly y byddai cyfarfod bellach yn anymarferol.

Yn wyneb y sefyllfa, gofynnodd yr Ombwdsmon i’r Cartref Nyrsio, ar ôl derbyn cwestiynau Mrs X heb eu hateb, i ddarparu ymateb ysgrifenedig o fewn 1 mis.