Dyddiad yr Adroddiad

09/29/2022

Achos yn Erbyn

Cymdeithas Tai Cadwyn

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Cyfeirnod Achos

202203327

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd yr achwynydd fod y Gymdeithas wedi methu â darparu cartref diogel iddi a’i bod wedi methu â chyflawni gwaith gofynnol mewn modd amserol.

Roedd yr Ombwdsmon yn pryderu na ddarparwyd unrhyw linell amser ar gyfer y gwaith i’r achwynydd a bod gweithredoedd y Gymdeithas wedi bod yn anghyfleus i’r achwynydd. Fel dewis amgen yn lle ymchwiliad, cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Gymdeithas a chytunodd i gysylltu â’r achwynydd erbyn 12 Hydref 2022 a chynnig dyddiad pan fydd contractwyr yn gallu ymweld â’r eiddo er mwyn gwneud yr atgyweiriadau sy’n cael eu nodi. Derbyniodd yr Ombwdsmon hwn fel datrysiad i bryderon yr achwynydd.