Dyddiad yr Adroddiad

14/09/2022

Achos yn Erbyn

Llywodraeth Cymru - Northgate

Pwnc

Eraill Amrywiol

Cyfeirnod Achos

202202994

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X am y ffordd yr ymdriniwyd â’i gais am gymorth y Gronfa Cymorth Dewisol (“DAF”).
I gychwyn, roedd DAF wedi cynghori Mr X bod ei gais wedi’i ganiatáu ond, ar ôl darganfod gwall gweinyddol, canfu nad oedd yn gymwys i gael cyllid a gwrthodwyd y cais o ganlyniad.
Canfu’r Ombwdsmon fod DAF wedi methu ag egluro’r newid penderfyniad. O ganlyniad, cytunodd i ysgrifennu at Mr X erbyn 21 Medi 2022 i esbonio’r gwall gweinyddu ac i ymddiheuro.