Dyddiad yr Adroddiad

23/03/2023

Achos yn Erbyn

Trivallis

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Cyfeirnod Achos

202207159

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Miss X fod Trivallis wedi canslo ac aildrefnu apwyntiadau gweithredol a bod gwaith atgyweirio heb ei wneud ar ei chawod o hyd.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y bu oedi a goruchwyliaeth gyda’r apwyntiadau a bod Trivallis wedi cau ei ffeil cyn i’r gwaith trwsio ddigwydd. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Miss X. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb Trivallis i roi ymddiheuriad ysgrifenedig i Miss X a chynnig iawndal o £100 iddi o fewn pythefnos.