Dyddiad yr Adroddiad

09/18/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202304647

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr P fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi methu darparu ymateb i’w gŵyn.

Canfu’r Ombwdsmon bod y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i ymholiad cyntaf Mr P ond nid oedd wedi darparu ymateb i’w ail neges e-bost. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Mr P. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ddarparu ymddiheuriad ac eglurhad i Mr P am y diofalwch hwn ac i gyhoeddi ymateb cyn pen 1 wythnos.