Dyddiad yr Adroddiad

20/10/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Caerdydd

Pwnc

Glanhau/Cyfleusterau cyhoeddus/strydoedd ac ati

Cyfeirnod Achos

202305162

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr I fod Cyngor Caerdydd wedi methu cynnal a chasglu sbwriel ar y strydoedd sydd wedi denu nifer fawr o wylanod.
Canfu’r Ombwdsmon, er i’r Cyngor ddarparu ymateb o safbwynt gwastraff cyffredinol, nid oedd wedi darparu ymateb i gŵyn gorfforaethol. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Mr I. Penderfynodd i setlo’r gŵyn heb gynnal ymchwiliad.
Gofynnodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gydsyniad y Cyngor i gyhoeddi ei hymateb i gŵyn gorfforaethol gyda’u hymddiheuriad erbyn 31 Hydref.