Dyddiad yr Adroddiad

25/09/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Caerdydd

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Cyfeirnod Achos

202304588

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr X nad oedd Cyngor Caerdydd wedi ymchwilio’n llawn i’r hyn oedd yn achosi lleithder yng nghartref ei gleient. Honnodd fod hyn wedi achosi oedi ac anghyfleuster diangen. Cwynodd hefyd ynghylch anghywirdeb ac anghysonderau yn adroddiad y Cyngor.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod oedi a diofalwch wedi bod wrth gynnal archwiliad o leithder pellach ar ffurf canslo apwyntiadau, a methiant i drefnu apwyntiadau dilynol ar gyfer gwaith yn yr eiddo. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i gleient Mr X. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i gysylltu â chleient Mr X cyn pen 2 wythnos i drefnu archwiliad lleithder brys ac i wneud trefniadau pellach i ail-bwyntio’r bricwaith / gosod rhodenni gwrthsefyll dŵr. Dylai hefyd gyhoeddi llythyr o ymddiheuriad i gleient Mr X am y dryswch a’r oedi a achoswyd drwy ganslo’r gwaith blaenorol, ac am y diofalwch yn peidio â mynd ar drywydd hyn.