Dyddiad yr Adroddiad

22/08/2022

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202202783

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Miss X nad oedd wedi cael diweddariadau rheolaidd nac ymateb gan y Bwrdd Iechyd yn dilyn ei chwyn am y gofal a’r driniaeth a ddarparwyd iddi yn ystod clinig Cleifion Allanol a gyflwynodd iddo ar 13 Ionawr 2022.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Bwrdd Iechyd wedi methu â darparu diweddariadau rheolaidd ac ystyrlon ac nad oedd wedi cyhoeddi ymateb i’r gŵyn. Cytunodd y Bwrdd Iechyd i gwblhau’r canlynol i setlo cwyn Ms X erbyn 19 Medi 2022, yn hytrach na bod yr Ombwdsmon yn ymchwilio iddi:

a) Ysgrifennu at Miss X i ymddiheuro am fethu â darparu diweddariadau rheolaidd ac ystyrlon

b) Ymddiheuro am yr oedi cyn darparu ymateb i’r gŵyn

c) Cyhoeddi ymateb i’r gŵyn.