Dyddiad yr Adroddiad

03/06/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Pwnc

Arall

Cyfeirnod Achos

202308990

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Miss X fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi methu ag ymateb i’w chŵyn a gyflwynodd yn Rhagfyr 2023.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod y Cyngor wedi esgeuluso’r gŵyn. Dywedodd fod hyn wedi achosi oedi, rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Miss X. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb gynnal ymchwiliad.

Gofynnodd yr Ombwdsmon a chytunodd y Cyngor i roi ymateb, a ddylai hefyd ymddiheuro am yr oedi, o fewn tair wythnos.