Dyddiad yr Adroddiad

12/08/2022

Achos yn Erbyn

Tai Cymunedol Bron Afon

Pwnc

Tai

Cyfeirnod Achos

202202595

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Miss X am waith atgyweirio oedd heb ei wneud yn ei gartref, a mater lle na ddarparodd y Gymdeithas iawndal y cytunwyd arno.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai’r Gymdeithas (erbyn 24 Awst) roi amserlen i Mr X ar gyfer cwblhau’r gwaith atgyweirio sy’n weddill. Dylai hefyd gyhoeddi’r iawndal blaenorol y cytunwyd arno.

Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hyn yn ddatrysiad priodol i’r gŵyn yn lle cynnal ymchwiliad.