Dyddiad yr Adroddiad

04/19/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Dinas Casnewydd

Pwnc

Rheoliadau a rheolaeth traffig (twmpathau cyflymder a.y.y.b.)

Cyfeirnod Achos

202310250

Canlyniad

Datrysiad yn gynnar

Cwynodd Mr G am y derminoleg a ddefnyddiwyd gan Gyngor Dinas Casnewydd yn ei lythyr yn ymateb i’w gŵyn.
Canfu’r Ombwdsmon fod y Cyngor wedi defnyddio terminoleg na fyddai aelod o’r cyhoedd o bosib yn ei deall nac yn gyfarwydd â hi. Roedd hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd ychwanegol i Mr G. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.
Ceisiodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i ysgrifennu at Mr G i esbonio’r derminoleg o fewn wythnos.